Goed onderwijs voor alle aan ons toevertrouwde leerlingen

De Campus Special Needs biedt speciaal onderwijs voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.
Onze missie is kinderlijk eenvoudig: goed onderwijs voor alle aan ons toevertrouwde leerlingen met specifieke onderwijsbehoeftes.

Autonomie

Betrokkenheid

Voorspelbaarheid

Samenwerking

Plaatsingsmogelijkheden CSN-SO

 

Helaas hebben wij in diverse groepen geen of zeer beperkt plaatsingmogelijkheden.

Onze locatie CSN – SO Rijksweg heeft in drie groepen nog mogelijkheden voor instroom. Op deze locatie is er nog beperkt ruimte in de kleutergroepen :  KL 1, KL2, KL3, KL4 en KL5 en één groep in de onderbouw : OB1. Voor alle andere groepen is er een wachtlijst.

Op onze locatie CSN-SO Porseleinstraat is geen tot zeer beperkte instroom mogelijk. Op deze locatie is er nog zeer beperkt ruimte in groep M4, B3 en B5. Voor alle andere groepen is er een wachtlijst. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Sabine Notermans.  s.notermans@mosalira.nl

Lees hieronder de toelichting vanuit het bestuur:

Toelichting vanuit bestuur betreffende beperkte instroom

Onze missie

Deze missie vertalen we naar de ‘Campus Special Needs SO‘ die er is voor kinderen en jongeren van 4 tot 12 jaar die onze specialistische onderwijsexpertise nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. Ons motto daarbij is: iedere leerling doet ertoe! Binnen de Campus Special Needs (CSN) SO richten wij ons op leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeftes:

  • ten gevolge van hun IQ;
  • ten gevolge van hun ontwikkeling en gedrag;
  • die een kleine, veilige setting nodig hebben om überhaupt tot leren te komen.

 

Lees hier meer over onze school
Kleine klassen

Door kleinere klassen kan de leerkracht meer nabijheid bieden en hebben ze veel oog voor uw kind.

Toekomstgericht

Ieder kind heeft een eigen leerroute- en tempo. Op deze manieren bereiden we alle leerlingen voor op de toekomst. 

 

Samenwerken

Een goede samenwerking en relatie met ouders staat voor ons voorop.

Social schools app

CSN maakt gebruik van de Social schools app. Via deze app staan ouder en leerkracht met elkaar in verbinding.