Samenwerking met ouders en anderen

 

Een goede samenwerking en relatie met ouders staat voor ons op de voorgrond. We bepalen samen met ouders wat de leerling nodig heeft om tot ontwikkeling te komen en de te behalen doelen. Er gelden binnen onze school duidelijke regels en we maken samen met de ouders en leerlingen afspraken. Afspraak is afspraak! Samen zijn wij verantwoordelijk voor het welbevinden van de leerlingen. Op onze school proberen we steeds meer samenwerkingspartners binnen de school te krijgen. De ambitie is dat ouders binnen onze school terecht kunnen voor schoolmaatschappelijk werk tot en met de schoolarts of de wijkagent.

Gemeentelijke ondersteuning

Jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en schoolmaatschappelijk werk vallen onder verantwoordelijkheid en regie van de gemeenten. Als een kind thuis of op school gemeentelijke ondersteuning nodig heeft, wordt dit aanvullend aan de onderwijsondersteuning ingezet. Dit betreft o.a. (individuele) begeleiding, behandeling en persoonlijke verzorging in het kader van de Jeugdwet. Vanuit de gemeente is er een vaste jeugdconsulent betrokken bij de school. Deze is twee dagen per week aanwezig.

Doelgroepen arrangement

Als een kind zorgondersteuning uit de Wet Langdurige Zorg of Zorgverzekeringswet nodig heeft, worden met ouders afspraken gemaakt over inzet en omvang tijdens schooltijd. De school maakt sinds dit jaar gebruik van het Doelgroepenarrangement van de gemeente Maastricht. Dit betekent dat er medewerkers van Care4Kidz en AnaCare in school zijn om leerlingen, ouders en school te ondersteunen in opvoedings- en begeleidingsvraagstukken.

 

Het

knooppunt

Wanneer er zorgen zijn omtrent een kind, kan er vanuit school een knooppunt worden georganiseerd.  In het knooppunt sluiten alle betrokken partijen (bijv. ouders, school, jeugdarts, schoolmaatschappelijk werk, leerplicht en gemeentelijke toegang) en partners vanuit de jeugdwet aan. In het knooppunt worden de zorgbehoeftes besproken en geëvalueerd en waar nodig zorg inzet vanuit de jeugdwet besproken.

Gymlessen van Riskcare

Riskcare verzorgt twee keer per week voor iedere klas de gymlessen op onze locaties. De vakdocenten gym van RiskCare Preventie staan voor succesbeleving en geloven erin dat als kinderen iets kunnen, zij plezier ervaren in de activiteit, vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen en uit zichzelf een extra stap willen zetten om beter te worden in de activiteit.