Onze school

Wij bieden onderwijs aan verschillende doelgroepen. Onze leerlingen hebben uiteenlopende onderwijsbehoeften op het gebied van intelligentie, ontwikkeling en gedrag. Wij bieden ook onderwijs aan leerlingen die een kleine veilige setting nodig hebben om überhaupt tot leren te komen.

Onze missie is ‘kinderlijk’ eenvoudig: goed onderwijs voor alle aan ons toevertrouwde leerlingen. Deze missie vertalen we naar de ‘Campus Special Needs‘ die er is voor kinderen van 4 tot 12 jaar die onze specialistische onderwijsexpertise nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Onze SO afdeling heeft twee locaties. Op de locatie Rijksweg zitten de jongere leerlingen (kleuterbouw en groep 3). Op de locatie Porseleinstraat zitten de leerlingen in de onder-midden en bovenbouw tot 12 jaar.

Lees hier meer over ons onderwijs