Aanmelden

De procedure voor verwijzing naar het Speciaal Onderwijs wordt doorgaans gestart door de school waar uw kind staat ingeschreven. Tijdens deze procedure ontvangen wij het dossier van uw kind. Het doel van de procedure is om de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van uw kind duidelijk in beeld te brengen, zodat er een zorgvuldig besluit kan worden genomen over de best passende onderwijsleeromgeving voor uw kind. De school waar uw kind staat ingeschreven organiseert in overleg met het samenwerkingsverband een knooppunt toeleiding.

Een knooppunt toeleiding is een gesprek met ouder(s)/verzorger(s) en andere betrokkenen, zoals bijvoorbeeld het samenwerkingsverband, hulpverleners en de eventuele voorschoolse voorziening. Tijdens dit gesprek wordt besproken of CSN SO het beste aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van uw kind kan voldoen. 

Indien er tijdens het knooppunt toeleiding wordt besloten dat CSN SO de best passende onderwijsleeromgeving voor uw kind is én het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor Speciaal Onderwijs heeft afgegeven, kan uw kind, op de datum die afgesproken wordt tijdens het knooppunt toeleiding, onderwijs ontvangen op CSN SO.