Ons onderwijs

We vinden het belangrijk dat elke leerling zichzelf kan zijn. Ons onderwijs richt zich op de individuele ontwikkeling van de leerling waarbij deze de ruimte krijgt om zichzelf te ontdekken. Wij focussen op kansen en groei en kijken oplossingsgericht naar alle bevorderende en belemmerende factoren die de ontwikkeling van onze leerling beïnvloeden.

CSN biedt een veilig kader waarin de leerling leert om te vertrouwen, te groeien en te durven vertrouwen op zijn eigen kunnen. ICT speelt een belangrijke rol in ons onderwijs en zorgt er mede voor dat er adaptief, aangepast aan de mogelijkheden van elk kind, gewerkt kan worden.

Naast rekenen, taal, spelling/lezen en wereldoriëntatie hebben alle leerlingen op het SO ook vakken als handvaardigheid, muziek en gym. Muziek en gym worden bij ons verzorgd door vakleerkrachten.