Goed onderwijs voor alle aan ons toevertrouwde leerlingen

De Campus Special Needs biedt speciaal onderwijs voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.
Onze missie is kinderlijk eenvoudig: goed onderwijs voor alle aan ons toevertrouwde leerlingen met specifieke onderwijsbehoeftes.

Autonomie

Betrokkenheid

Voorspelbaarheid

Samenwerking

Onze missie

Deze missie vertalen we naar de ‘Campus Special Needs SO‘ die er is voor kinderen en jongeren van 4 tot 12 jaar die onze specialistische onderwijsexpertise nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. Ons motto daarbij is: iedere leerling doet ertoe! Binnen de Campus Special Needs (CSN) SO richten wij ons op leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeftes:

  • ten gevolge van hun IQ;
  • ten gevolge van hun ontwikkeling en gedrag;
  • die een kleine, veilige setting nodig hebben om überhaupt tot leren te komen.

 

Lees hier meer over onze school

Plaatsingsmogelijkheden CSN-SO

 

Helaas hebben wij in diverse groepen geen of zeer beperkt plaatsingmogelijkheden.

Onze locatie CSN – SO Rijksweg heeft in drie groepen nog mogelijkheden voor instroom en dat betreft 1 kleutergroep, 1 onderbouw groep en de arbeidsgroep. Voor alle andere groepen is er een wachtlijst.

Op onze locatie CSN-SO Porseleinstraat is ook beperkte instroom mogelijk. Op deze locatie is er beperkt ruimte in de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met Sabine Notermans

Lees hieronder de toelichting vanuit het bestuur:

Toelichting vanuit bestuur betreffende beperkte instroom

Kleine klassen

Door kleinere klassen kan de leerkracht meer nabijheid bieden en hebben ze veel oog voor uw kind.

Toekomstgericht

Ieder kind heeft een eigen leerroute- en tempo. Op deze manieren bereiden we alle leerlingen voor op de toekomst. 

 

Samenwerken

Een goede samenwerking en relatie met ouders staat voor ons voorop.

Social schools app

CSN maakt gebruik van de Social schools app. Via deze app staan ouder en leerkracht met elkaar in verbinding.