Ziek melden

Als uw zoon/dochter/pupil ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, verwachten wij dat 
dat u dit tijdig meldt via Social Schools.

U kunt dit doen door in Social Schools het menu Administratie --> Absentie melden aan te klikken. 

Hier kunt u ook de reden aangeven van de absentie. De leerkracht en schooladministratie krijgen hier dan ook een melding van.

Mocht uw zoon/dochter/pupil gebruik maken van schoolvervoer, dient u het 
vervoersbedrijf waarmee uw kind gebracht wordt zelf hierover in te lichten.

Als uw kind weer beter is neemt u zelf ook weer contact op met het vervoersbedrijf, zodat uw kind weer wordt opgehaald.

Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de leerplicht Ambtenaar.