Ziek melden

Als uw zoon/dochter/pupil ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, verwachten wij dat 
ouders/verzorgers dit ‘s morgens tussen 08.00–08.30 uur telefonisch laten weten.

Het telefoonnummer vindt u bij Contact

Mocht uw zoon/dochter/pupil gebruik maken van schoolvervoer, dient u het 
vervoersbedrijf waarmee uw kind gebracht wordt zelf hierover in te lichten.

Als uw kind weer beter is neemt u zelf ook weer contact op met het vervoersbedrijf, zodat uw kind weer wordt opgehaald.

Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld bij de leerplicht Ambtenaar.